Ważne informacje

Proporcjonalne oblicznanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:   Informacja na temat kwot...

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Rodzina

Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3?...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Baner "Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych"Baner "Co oferuje Karta Dużej Rodziny"Baner "Turnusy rehabilitacyjne - ośrodki"Baner "Turnusy rehabilitacyjne - organizatorzy"Baner "Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej"Baner "Złóż wniosek"

Emp@tia

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i  ewentualnie o nie zawnioskować.

Informacje te mogą Państwo znaleźć w zakładce pomoc społeczna, rodzina, orzekanie o niepełnosprawności, świadczenia w UE.  

W gminach, które zostały wskazane w Wykazie instytucji, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek z obszaru Pomoc Społeczna drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

Obecnie zostały udostępnione następujące usługi elektroniczne:

Świadczenie Wychowawcze:

 • SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego

 

Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

 • SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 • SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

 • SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 

Fundusz Alimentacyjny

 • FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

 • PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

 • PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

 

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 

Opieka nad dzieckiem do lat 3:

 • RKZ_1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

 • RKZ_2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

 • RKZ_3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

 

Karta Dużej Rodziny:

 • KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.