Ważne informacje

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Strona Główna

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo  Adresatami portalu są...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:   Informacja na temat kwot...

Proporcjonalne obliczanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Usługa AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy). 2016-08-17 Usługa AC-RP  

Usługa PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). ...

Usługa KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi KRS(Krajowy Rejestr Sądowy). 2016-06-27 Usługa KRS

Usługa CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej). 2016-06-27 Usługa CEIDG

Usługa EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). ...

Usługa PESEL (System Rejestrów Państwowych)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PESEL (System Rejestrów Państwowych) 2016-06-27 Usługa PESEL

Usługi udostępnione w ramach projektu Emp@tia - prezentacja

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą usług udostępnionych w ramach projektu Emp@tia. 2016-08-17 Usługi Emp@tia      

Konieczność korzystania z aktualnych wersji Systemów Dziedzinowych

Szanowni Państwo, w celu poprawnej realizacji przez Państwa zadań związanych z obszarami: SW, SR, FA i PS,  przypominamy  o konieczności zainstalowania i korzystania z najbardziej...

Operacje w CBB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w celu poprawnego funkcjonowania operacji związanych z CBB (Centralna Baza Beneficjentów) w imieniu i nazwisku użytkownika systemu dziedzinowego...

Usługa CBB (Centralna Baza Beneficjentów)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CBB (Centralna Baza Beneficjentów) 2016-06-28 Usługa CBB  

Usługa ePodatki (MF)

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL. W celu poprawnej...

Usługa ePodatki (MF)

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu, sprawdzali Państwo  za pomocą usługi  ePodatki wszystkie osoby , które wystąpiły we...

Rodzina 500 plus w pigułce

Pliki do pobrania Program "Rodzina 500 plus" w pigułce  (511 KB)  

Jak zmniejszyć załączniki do wniosku?

Zmniejszanie rozmiarów załączników do Wniosku Rodzina 500+   Pamiętaj! Załączniki do wniosku nie mogą przekroczyć łącznej maksymalnej wielkości 3,5 MB. Pliki do...

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej