Ważne informacje

Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:   Informacja na temat kwot...

Proporcjonalne oblicznanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Usługa AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy). 2016-08-17 Usługa AC-RP  

Usługa PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). ...

Usługa KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi KRS(Krajowy Rejestr Sądowy). 2016-06-27 Usługa KRS

Usługa CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej). 2016-06-27 Usługa CEIDG

Usługa EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). ...

Usługa PESEL (System Rejestrów Państwowych)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PESEL (System Rejestrów Państwowych) 2016-06-27 Usługa PESEL

Usługi udostępnione w ramach projektu Emp@tia - prezentacja

Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą usług udostępnionych w ramach projektu Emp@tia. 2016-08-17 Usługi Emp@tia      

Konieczność korzystania z aktualnych wersji Systemów Dziedzinowych

Szanowni Państwo, w celu poprawnej realizacji przez Państwa zadań związanych z obszarami: SW, SR, FA i PS,  przypominamy  o konieczności zainstalowania i korzystania z najbardziej...

Operacje w CBB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w celu poprawnego funkcjonowania operacji związanych z CBB (Centralna Baza Beneficjentów) w imieniu i nazwisku użytkownika systemu dziedzinowego...

Usługa CBB (Centralna Baza Beneficjentów)

Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CBB (Centralna Baza Beneficjentów) 2016-06-28 Usługa CBB  

Usługa ePodatki (MF)

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL. W celu poprawnej...

Usługa ePodatki (MF)

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu, sprawdzali Państwo  za pomocą usługi  ePodatki wszystkie osoby , które wystąpiły we...

Rodzina 500 plus w pigułce

Pliki do pobrania Program "Rodzina 500 plus" w pigułce  (511 KB)  

Jak zmniejszyć załączniki do wniosku?

Zmniejszanie rozmiarów załączników do Wniosku Rodzina 500+   Pamiętaj! Załączniki do wniosku nie mogą przekroczyć łącznej maksymalnej wielkości 3,5 MB. Pliki do...

Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus"

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 -...

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Pliki do pobrania Wzór wniosku  (44.3 KB)   Wzór wniosku  (145.6 KB)   Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny ...

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej