Ważne informacje

« Powrót

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2014 r. systemy QuickStat i sFundusz zastąpione zostaną przez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS), w której zbierane i przetwarzane będą dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Utworzenie jednej aplikacji obsługującej procesy sprawozdawcze w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, ma na celu dostarczenie Państwu jednorodnego interfejsu, przy pomocy którego realizowany będzie obowiązek sprawozdawczy we wszystkich w/w obszarach, co zapewne uprości Państwa działania w tym zakresie. Pozwoli to również na ograniczenie kosztów utrzymania systemu sprawozdawczego.

W obszarach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Centralna Aplikacja Statystyczna działa już od 1 stycznia br., a jej obsługa zbieżna jest z wcześniejszą obsługą aplikacji SAC.  By ułatwić rozpoczęcie pracy Użytkownikom, posługującym się dotychczas systemami QuickStat i sFundusz, przygotowane zostały skrócone instrukcje opisujące procesy przekazywania sprawozdań resortowych, jednorazowych i zbiorów centralnych.  Szczegółowe informacje znajdą też Państwo w systemie pomocy  funkcjonującym w aplikacji.

Dostęp do aplikacji możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemach QuickStat i sFundusz. W przypadku osób posiadających więcej niż jedno konto Użytkownika dla systemów CAS, QuickStat, sFundusz, możliwe jest połączenie kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, co pozwoli na posługiwanie się jednym identyfikatorem i hasłem w dostępie do aplikacji. Instrukcja opisująca proces scalenia kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się w załączonym wykazie.

Praca w Centralnej Aplikacji Statystycznej odbywa się z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://cas.mpips.gov.pl/ oraz standardowo poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/. Dostęp dla użytkowników systemów QuickStat i sFundusz zgodnie z wcześniej podaną informacją będzie możliwy od dnia 17 marca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że od 17 marca 2014 r. funkcje systemu QuickStat w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów realizowane będą w systemie Rejestr Żłobków. Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat.  Dostęp do aplikacji odbywał się będzie z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/ oraz poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/


Poleć znajomemu

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej