Ważne informacje

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Fundusz alimentacyjny

2015-01-23 Errata ogłoszonej wersji 1.03 wymagań

W ogłoszonej wersji w archiwum opis_sys_FA_Zalaczniki_do_Zal_Nr_3_IntegracjaCSIZS_v1.03.zip przez pomyłkę dołączono niezaktualizowaną specyfikację formularzy e-wniosków - poprawiona i uzupełniona wersja tej specyfikacji to:

2013-12-31_XSD_Formularze_FA.zip  

 

2015-01-19 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Funduszu Alimentacyjnego:

opis_sys_FA_wersja_1-03_.doc 

opis_sys_FA_zal_nr_1_slowniki_v1-03.doc 

opis_sys_FA_zal_nr_2_kody_LOK_NTS_v1.03.doc 

opis_sys_FA_zal_nr_3_Integracja+z+CSIZS_v1.03.doc 

opis_sys_FA_zal_nr_4_zb_centr_wer.1-03.zip 

opis_sys_FA_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-03.doc 

opis_sys_FA_Zal_Nr_6_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych-FA.zip 

opis_sys_FA_zalacznik_do_zal_nr_1_slowniki_wer.1-03_19.09.14.docx 

opis_sys_FA_Zalaczniki_do_Zal_Nr_3_IntegracjaCSIZS_v1.03.zip 

opis_sys_FA_zalaczniki_do_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-03.rar 

 

____________________

2013-09-19 Ogłoszenie wersji 1.02 Opisu Systemu dla obszaru Funduszy Alimentacyjnego:

opis_sys_FA_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_1_slowniki_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_2_kody_LOK_NTS_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_3_integracja_CSIZS_wer.1-02(04)_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_4_zb_centr_wer.1-02_04.09.13  

opis_sys_FA_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zalaczniki_do_zal_nr_3_integracja_CSIZS_wer.1-02(04)_06.09.13 

opis_sys_FA_zalacznik_do_zal_nr_4_zb_centr_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zalaczniki_do_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-02_04.09.13