Ważne informacje

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

2011-12-28

Opis Systemu Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza wersja 1.0.1 -