Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Komunikat w sprawie programu Maluch w 2013 r.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że:

   

  1. W projekcie budżetu państwa na rok 2013 przewidziano na program MALUCH kwotę 90 mln zł (łącznie z kosztami obsługi Programu), tj. o 50 mln więcej niż w roku 2012.
  2. Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), które m.in. zakładają zwiększenie udziału budżetu państwa w dofinansowaniu kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 80%), a także możliwość dofinansowania niektórych niegminnych podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad małymi dziećmi (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).
  3. Ze względu na nieznany termin zakończenia procesu legislacyjnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Rodzinnej przygotowuje dwa terminy konkursu w ramach programu MALUCH w 2013 r.:

  1) w styczniu 2013 r. przewiduje się ogłoszenie pierwszej edycji konkursu zgodnej z aktualnymi postanowieniami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na tę edycję kwoty dofinansowania nie mniejszej niż 40 mln zł, przy czym:

  a) kontynuowane będą zasady dotyczące preferencji w dofinansowaniu kosztów tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (m.in. dla beneficjentów kontynuujących zadania dofinansowane z Programu w roku ubiegłym, dla gmin niezamożnych, dla instytucji opiekuna dziennego),

  b) rozszerzony zostanie zakres rzeczowego dofinansowania o koszty funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi - na dofinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem miejsc tworzonych z udziałem programu MALUCH;

  2) w terminie uzależnionym od zakończenia procesu legislacyjnego nad zmianą ustawy, nie później niż do 15 lipca 2013 r., przewiduje się ogłoszenie drugiej edycji konkursu, uwzględniającej zmienione przepisy, z przeznaczeniem na tę edycję pozostałej kwoty przeznaczonej na dotacje.

   

  Ewentualne pytania proszę kierować na adres maluch@mpips.gov.pl


  mail.recommendation.recommend