Ważne informacje

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ)

RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez wójta/burmistrza/prezydenta. Procesy te dotyczą realizacji wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków/klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych do wykazu opiekunów dziennych. Pozwala stworzyć rejestr centralny żłobków/klubów dziecięcych na poziomie ministra ds. rodziny.

Aplikacja Rejestr Żłobków powstała z wydzielonego z systemu QuickStat modułu rejestr żłobków. Od 17 marca 2014 r. system Rejestr Żłobków stanie się źródłem danych dla publikowanych na Portalu emp@tia rejestrów żłobków/klubów dziecięcych oraz wykazu opiekunów dziennych.

Jakiekolwiek problemy z działaniem systemu mogą Państwo zgłaszać:

  • pod numerem telefonu (22) 431-92-37

  • wysyłając wiadomość na adres: serwis@decsoft.com.pl