Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach resortowego programu MALUCH 2011 - edycja 2 tura 1

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert w ramach resortowego programu MALUCH - edycja 2 tura 1. W pierwszej turze drugiej edycji otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH wyłoniono 12 ofert, na łączną kwotę 1 729 465. Oferty te złożyło ogółem 12 gmin, z tego 7 gmin miejskich, 5 gmin wiejskich. Oferty pochodzą z 7 województw. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 416  miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, wszystkie w żłobkach.


  Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że termin zgłaszania ofert do drugiej tury drugiej edycji mija 15 lipca br., zaś do trzeciej tury – 5 sierpnia br.


  mail.recommendation.recommend