Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Wzory dokumentów

  Formularz nie może być uruchomiony. Wykryto wtyczkę (plugin) Adobe Flash Player, która jest bezpośrednio zintegrowana z przeglądarką Google Chrome i jest domyślnie włączona. Poprawne funkcjonowanie formularzy wymaga zainstalowania i używania zewnętrznej wtyczki (plugina) Adobe Flash Player. Szczególy rekonfiguracji przegladarki Google Chrome znajdują się w linku poniżej: https://support.google.com/chrome
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1
  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1Z
  Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego - FA-2
  Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-01
  Oświadczenie o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-02
  Oświadczenie o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-03
  Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-04
  Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-05
  Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów - ZFA-06
  Oświadczenie o dacie utraty dochodu członka rodziny oraz o tytule, z którego dochód ten został utracony - ZFA-07
  Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
  z 2