Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Proporcjonalne obliczanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Usługi udostępnione w ramach CSIZS - prezentacja

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą usług wymiany informacji udostępnionych i planowanych do udostępnienia w ramach Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia...

Tematy


    Dla urzędników

    Tutaj znajdą Państwo informacje związane z Państwa pracą:

    • informacje o polskim systemie pomocy społecznej,
    • bieżące informacje dotyczące zmian prawnych,
    • informacje dotyczące realizacji spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, opieką nad dzieckiem do lat 3, wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz adopcją,
    • informacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej,
    • informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności, 
    • informacje dotyczące systemów teleinformatycznych, z których Państwo korzystają.

    ​Tutaj znajdą Państwo również rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.