Podręcznik dla samorządów

Szanowni Państwo,
 
przedstawiamy podręcznik instruktażowy dotyczący programu „Rodzina 500 plus" przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czasie vacatio legis, przed uruchomieniem programu 1 kwietnia br., nasi pracownicy przeprowadzą szkolenia dla przedstawicieli samorządów we wszystkich Urzędach Wojewódzkich. Zależy nam na tym, abyście byli Państwo jak najlepiej przygotowani do obsługi programu, potrafili odpowiedzieć na wątpliwości rodzin oraz mieli wszystkie niezbędne narzędzia do pracy przy realizacji tego zadania.
 
Program „Rodzina 500 plus" to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Według prognoz w ciągu 10 lat dzięki programowi będziemy mieli 278 tys. dodatkowych urodzeń.
 
Wiele rodzin nie podejmuje decyzji o kolejnym dziecku ze względu na swoją sytuację materialną. 500 zł miesięcznie na dziecko to realne wsparcie, które trwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wsparciem objętych zostanie ok. 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
 
Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i dyskusję podczas konsultacji społecznych „Rodzina 500 plus". Start programu to dla nas wszystkich ważny moment, na który najbardziej czekają polskie rodziny. Nie możemy ich zawieść, dlatego musimy być jak najlepiej przygotowani do przyjmowania wniosków i wypłat świadczeń. Wraz ze swoimi współpracownikami służymy państwu pomocą i wsparciem.
 
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

 

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 6985 razy.