Świadczenia rodzinne

2015-01-12 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Świadczenia Rodzinne

Opis systemu SR wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 1 SR Słowniki centralne wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 2 SR Słownik centralny Kod Lokalizacji wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 3 SR Zbiór Centralny Gmina wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 3a SR Zbiór Centralny Marszalek wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 4 SR Sprawozdanie wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 5 SR Integracja z CSIZS wersja 1-05 - zapisz

Załącznik Nr 6 SR Integracja JOPS-PUP wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 7 SR Struktura przesyłu zestawu słowników centralnych - zapisz

Załącznik do Zał Nr 1 słowniki centralne wersja 1-03 - zapisz

Załączniki do Zał Nr 4 Sprawozdanie wersja 1-03 - zapisz

Załączniki do Zał Nr 5 Integracja z CSIZS wersja 1.03 - zapisz