Zmiany zawartości zestawu słowników centralnych
w wersji Nr 65 w stosunku do wersji Nr 64**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Świadczenia Pozaustawowego

Kod:77
Opis:KOD Świadczenia Świadczenia Programu Rządowego
Wersja:14

Pozycje słownika KOD Świadczenia Pozaustawowego

KodKod SprOpisData odData do
2905029050program wieloletni: Pomoc państwa w zakresie dożywiania2006-01-012018-12-31
29050Y29050wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu2019-01-01-
290501X290501posiłek (z uchwały RM)2014-01-012018-12-31
290501Y290501posiłek (z programu: Posiłek w szkole i w domu)2019-01-01-
290502X290502świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) (z uchwały RM)2014-01-012018-12-31
290502Y290502świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (z programu: Posiłek w szkole i w domu)2019-01-01-
290503X290503świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (z uchwały RM)2014-01-012018-12-31
290503Y290503świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (z programu: Posiłek w szkole i w domu)2019-01-01-
290504X290504posiłek dla dzieci art. V2 (z uchwały RM)2014-01-012018-12-31
290504Y290504posiłek dla dzieci z pkt. III.1.2 Uchwały nr 140 RM (z programu: Posiłek w szkole i w domu)2019-01-01-
290507Y290507dowóz posiłków (z programu: Posiłek w szkole i w domu)2019-01-01-


Przejdź na początek
Przejdź na koniec


Brak zmian w parametrach
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów