Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  MALUCH 2011 r. - edycja 2 tura 3 - rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w trzeciej turze drugiej edycji otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", w dniu 31 sierpnia 2011 r. wyłoniono 25 ofert, na łączną kwotę dotacji 3.229.780 zł.

  Oferty te złożyło 18 gmin z 11 województw, z tego 14 gmin miejskich i 4 gminy wiejskie. Oferty zakładają powstanie 779 nowych miejsc, z tego 733 w żłobkach i 46 w klubach dziecięcych. Cztery gminy realizować będą zadania na zasadzie współpracy publiczno-prywatnej, dzięki czemu ma powstać 240 nowych miejsc w 7 żłobkach i w 1 klubie dziecięcym.

  Łącznie w obu edycjach programu w 104 gminach zadeklarowana liczba nowych miejsc powstałych z udziałem programu „MALUCH", po  uwzględnieniu zgłoszonych rezygnacji, wynosi  4.570, dzięki czemu liczba miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrośnie o ponad 14 % (w porównaniu z rokiem 2010). Aktualne zaangażowanie środków  dotacji wynosi 19.295.739 zł.

  Ostateczne rozliczenie finansowe będzie znane w lutym 2012 r., zaś faktyczny przyrost nowych miejsc - w lutym 2013 r., gdyż do końca stycznia 2012 r. składane będą sprawozdania z realizacji zadań, zaś miejsca powstałe z udziałem programu „MALUCH" będą udostępniane dzieciom sukcesywnie do końca 2012 r.


  mail.recommendation.recommend