Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu Emp@tia

  Zapraszamy do składania ofert na opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" (szczegóły w dokumentach do pobrania ze strony).

  Zapytanie ofertowe jest skierowane wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, będących pracownikami jednostek organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania z Obszarów Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny wszystkich szczebli - poza poziomem centralnym, tj. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, wydziałów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za prowadzenie polityki społecznej.


  Na oferty czekamy do 18 czerwca 2013 r., godz. 14:00 pod adresem: sekretariat.di@mpips.gov.pl.


  mail.recommendation.recommend