Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Informacja Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego Programu MALUCH 2013 - edycja 1

  OGŁOSZENIE - OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 1"

           Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", zwanego dalej „Programem" - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1"

   

  1. Program MALUCH realizowany będzie w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 1. edycję programu.
  2. W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1" będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie:
  3. Utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków),
  4. Organizacja miejsc opieki u dziennego opiekuna,
  5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  
  6. Na Program przeznaczono w 2013 roku kwotę 90 000 000 zł. Na dotacje w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1" przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 40 000 000 zł.
  7. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  8. Termin składania ofert: do dnia 18 marca 2013 r.
  9. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2013 r. Do konkursu można zgłaszać zadania dwuletnie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014.
  10. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

  2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

  - w terminie: do dnia 29 kwietnia 2013r. 

  1. Gminy zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres trwałości projektu, który wynosi:
  2. W przypadku utworzenia miejsc opieki z udziałem Programu - od 2 do 5 lat (w zależności od wysokości dofinansowania uzyskanego z Programu),
  3. W przypadku zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, a także organizacji miejsc opieki u dziennego opiekuna - 1 rok.
  4. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –
   edycja 1".

   

  -> przejdź do strony z wynikami konkursu

   

  Pliki do pobrania

   


  mail.recommendation.recommend