Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy

  « Back

  Rozstrzygnięcie konkursu "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r."

  Rozstrzygnięcie konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r.".

  KOMUNIKAT

  Komisja konkursowa 28 sierpnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015" – konkurs „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r.".

  Na konkurs wpłynęła jedna oferta projektowa.

  Komisja konkursowa maksymalną ilością 10 punktów oceniła ofertę wspólną nadesłaną przez LIDER – Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin i Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie  i przyznała dofinansowanie w wysokości 69 000 zł.


  mail.recommendation.recommend