Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Informacja Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011 w ramach Programu MALUCH

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na  finansowe wspieranie  gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011.

  W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono 111 ofert, na łączną kwotę 15.197.273 zł.

  Uruchomiona zostanie kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Nowa edycja Programu umożliwi m.in. złożenie ofert tym, którzy nie zdążyli opracować projektów inwestycyjnych, rozpoznać możliwości finansowania, rozpisać konkursów na partnerstwo publiczno-prywatne; także tym, którzy nie zdążyli złożyć oferty lub za późno dowiedzieli się o konkursie

  Nowy konkurs przewiduje:
  · kilka terminów składania ofert;
  · możliwość tworzenia miejsc bez środków własnych gminy – przy partnerstwie, gdzie partner pokrywa wszystkie koszty (było: minimum 20% gmina);
  · włączenie projektów dwuletnich – poprzez wydłużenie terminu oddania nowych miejsc do użytku.
  · w przypadku realizacji zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3, możliwy poziom dofinansowania z budżetu państwa nie większy niż 70% wartości kosztów realizacji zadania.

  Wykaz projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

   

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w trzeciej turze drugiej edycji otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", wyłoniono 25 ofert, na łączną kwotę dotacji 3.229.780 zł.

  Oferty te złożyło 18 gmin z 11 województw, z tego 14 gmin miejskich i 4 gminy wiejskie. Oferty zakładają powstanie 779 nowych miejsc, z tego 733 w żłobkach i 46 w klubach dziecięcych. 4 gminy realizować będą zadania na zasadzie współpracy publiczno-prywatnej, dzięki czemu ma powstać 240 nowych miejsc w 7 żłobkach i w 1 klubie dziecięcym.

  Łącznie w obu edycjach programu w 104 gminach zadeklarowana liczba nowych miejsc powstałych z udziałem programu „MALUCH", po  uwzględnieniu zgłoszonych rezygnacji, wynosi  4.570, dzięki czemu liczba miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrośnie o ponad 14 % (w porównaniu z rokiem 2010). Aktualne zaangażowanie środków  dotacji wynosi 19.295.739 zł.

  Ostateczne rozliczenie finansowe będzie znane w lutym 2012 r., zaś faktyczny przyrost nowych miejsc - w lutym 2013 r., gdyż do końca stycznia 2012 r. składane będą sprawozdania z realizacji zadań, zaś miejsca powstałe z udziałem programu „MALUCH" będą udostępniane dzieciom sukcesywnie do końca 2012 r.

   


  mail.recommendation.recommend