Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL.

  W celu poprawnej interpretacji otrzymywanych statusów odpowiedzi z MF został przygotowany dla Państwa sposób postępowania:


  ·    0 – zidentyfikowano osoby i udostępniono dane,

  ·    1 – nie znaleziono osób
  Zweryfikuj w rejestrze PESEL i sprawdź, czy dane (nr PESEL, Imię pierwsze, Nazwisko) są zgodne - jeśli są zgodne, to należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

  ·    2 – niezgodność sposobu rozliczenia (wspólne/indywidualne)
  Komunikat wystąpi, jeśli zapytanie jest na podatnika a zeznanie złożono wspólnie z małżonkiem bądź, jeśli zapytanie jest jednocześnie na podatnika i małżonka a podatnicy rozliczyli się osobno,

  ·    3 – brak deklaracji podatkowych za podany okres
  Podatnik nie złożył zeznania PIT,

  ·    4 – znaleziono niezatwierdzoną deklarację, dane nie mogą być zwrócone
  Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

  ·    5 – została wydana decyzja wymiarowa, dane nie mogą być zwrócone
  Nie można wydzielić kwoty dochodu - należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

  ·    6 – podany w zapytaniu rok nie jest obsługiwany przez usługę
  Usługa udostępnia dane za lata: 2013 i 2014. Za rok 2015 r. dane będą dostępne od sierpnia 2016 r.,

  ·    7 – wskazany w pytaniu podatnik złożył więcej deklaracji tego samego typu w jednym okresie
  Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

  ·    8 – limit dochodu został przekroczony, wyślij zapytanie specjalne by uzyskać informacje
  Dane można uzyskać poprzez wykonanie zapytania specjalnego."

   


  mail.recommendation.recommend