Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Informacja Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy

  « Back

  Wyniki konkursów ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

  Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013"

  Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 17 kwietnia 2013 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.",

  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż wnioskowana, powinny wraz
   z oświadczeniem przyjęcia dotacji przysłać uaktualniony kosztorys projektu.

  Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników
  na stronie ministerstwa.

  Oświadczenia można składać:

  -     drogą elektroniczną, na adres: Katarzyna.Sztompka@mpips.gov.pl

  -     numer fax'u: (22) 661-12-76

  -     lub na adres:

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5

  00-513 Warszawa

   

  Po zatwierdzeniu kwoty dotacji należy pobrać umowę, uzupełnić (poza datą i numerem), podpisać przez osoby upoważnione i odesłać w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.
  Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

  Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Targi Aktywnych Form Pomocy – edycja 2013 r."

  Komisja konkursowa 16 kwietnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w konkursie „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2013 r.", realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015".

  Na konkurs wpłynęły trzy oferty projektowe, z czego maksymalną ilość 10 punktów otrzymała oferta konkursowa nadesłana przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG" z Gorzowa Wlkp., i otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80 000 zł.

  Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r."

  W związku z dużą ilościa ofert, które wpłynęły w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r.", zmianie ulega termin ogłoszenia wyników konkursu.

  Nowy termin ustala sie na dzień 8 maja 2013 r.

  Wyniki konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013 r."

   Komisja konkursowa 29 kwietnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013 r.", realizowanego w ramachprogramu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015".

  Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 9 maja 2013 r. zaakceptowała listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych– edycja 2013 r.". Podmioty, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji, proszone są o pisemne potwierdzenie przyjęcia proponowanej kwoty dotacji oraz dokonanie stosownych zmian w harmonogramach realizacji projektów i kosztorysach. Uaktualniony harmonogram i kosztorys należy dołączyć do umowy (plik do pobrania), która po podpisaniu powinna zostać odesłana w dwóch egzemplarzach na adres departamentu wraz ze zmienionym kosztorysem i harmonogramem.

   

  W umowie proszę nie wpisywać daty i numeru.

  Umowy wraz z załącznikami proszę przesłać pod adres:

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  (z dopiskiem w postaci nazwy konkursu)

  Pliki do pobrania

  UMOWA CIS-KIS 2013.pdf Lista podmiotów  (252.1 KB)


  mail.recommendation.recommend