Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Informacja Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Wyniki konkursu "MALUCH 2013 - edycja 2"

  Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS co do wyboru ofert do dofinansowania z programu MALUCH, zatwierdził „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 2", stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

   

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2013 – edycja 2", na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 20 000 000 zł, wpłynęło ok. 330 ofert na dotacje na kwotę ponad 30 mln zł.

  Minister Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania zakwalifikował 253 oferty pochodzące od 200 podmiotów. Oferty dotyczyły 6 679 miejsc opieki powstających w 2013 r. w 149 gminach na kwotę 19 240 107 zł.

   

  Syntetyczna informacja o ofertach zakwalifikowanych zawarta jest w tabeli:

   

  Instytucja

  Liczba ofert

  Liczba miejsc w ofercie

  Liczba dziennych opiekunów

  Dotacja w zł

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  żłobek

  163

  3209

   

  8 330 208

  klub dziecięcy

  33

  510

   

  1 008 969

  dzienny opiekun

  57

  2960

  823

  9 900 930

  RAZEM

  253

  6679

  823

  19 240 107

   

   


  mail.recommendation.recommend