Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy

  « Back

  Wyniki konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

  Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała 29 maja 2013 r. ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi".

  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż  wnioskowana, powinny wraz z pisemnym  oświadczeniem o  przyjęciu  dotacji przysłać uaktualniony kosztorys projektu.

  Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.

  Oświadczenia można składać:

  drogą elektroniczną, na adres: agnieszka.kosel@mpips.gov.pl,

  numer fax: (22) 661 12 76'

  lub na adres:

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  Ul. Nowogrodzka 1/3/5

  00-513 Warszawa

   

  Po zatwierdzeniu kwoty dotacji należy pobrać umowę, uzupełnić (poza datą i numerem), podpisać przez osoby uprawnione i odesłać w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.

  Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

  Pliki do pobrania

  umowa_2013.pdf Wzór umowy  (211.5 KB)

  mail.recommendation.recommend