Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Zmiana adresów modułów SAC

  2013-04-23

  Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje  się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

  Nowy adres dotyczący modułu Pomoc Społeczna  to: http://sactest.mpips.gov.pl/

  Nowy adres dotyczący modułu Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej  to:  http://sactest.mpips.gov.pl/Pomost/piecza

  Nowy adres dotyczący modułu Adopcja: http://sactest.mpips.gov.pl/Pomost/adopcja

  Pozostałe dane niezbędne do logowania nie uległy zmianie (login, hasło).


  mail.recommendation.recommend