Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Aktualności

  Informacja na temat sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  2012-08-01   W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania  rzeczowowo - finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i...

  Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

  aktualizacja w dniu 2012-05-14   W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy "o wsparciu...

  Aktualizacja kodów słownikowych

  16-03-2012 Zaktualizowano kody słownikowe obszaru Fundusz Alimentacyjny. Aktualizacja dotyczy usunięcia powtórzenia kodu 709x w słowniku Kody Typów Działań i zastąpienia go kodem 709y ...

  Aktualne terminy sprawozdań

  aktualizacja w dniu 2012-02-20 Pojawił się wykaz z aktualnymi terminami do składania sprawozdań przez podmioty przekazujące w zakładce Sprawozdawczość. Zapraszamy do zapoznania się z...

  Korekta słowników centralnych

  17-02-2012 Zmian w słownikach centralnychw wersji 1.01.01 z korektą dotyczącą zdublowanych nazw słowników: - KOD Powodu Uzyskania Dochodu (Fas007), - KOD Powodu Zamknięcia...

  Słowniki centralne nr 58

  aktualizacja w dniu 2012-02-13 Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 58 z dnia 13.02..2012 r. Słowniki dostępne na stronie zakładce: Słowniki centralne   ...

  Nowa wersja słowników centralnych

  2012-02-10 Aktualizacja słowników centralnych wynikająca z z nowelizacji przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 01.01.2012 r. Słowniki centralne w wersji 1.01.01...

  2012-01-26

  Sprawozdania przekazywane przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności

  Pakiet Aktualizacyjny z obszaru pomocy społecznej dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna

  2011-12-29   W załączeniu zamieszczamy informację na temat warunkowej akceptacji pakietu aktualizacyjnego dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna  - ...

  Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2011-12-28   W załączeniu zamieszczamy uaktualnioną wersję Opisu Systemu Wsparcia Rodziny i Piecza Zastępcza, złagodzoną w punkcie 4 i w punkcie 7 rozdziału Wymagania...

  Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2011-12-19 Informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)....

  Informacja

  2012-09-12 Zostały udostepnione do pobrania definicje  komunikatów XML'owych formularzy sprawozdań, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...

  Informacja

  2011-12-08 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U .Nr 149, poz. 887)...

  Informacja

  2012-08-01 W związku z licznymi pytaniami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Urzędów Marszałkowskich odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania (jednorazowego) rzeczowowo...

  Informacja o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny

  2011-10-10 W dniu 21 września 2011 r.  została wydana decyzja w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny dla systemu...
  Showing 21 - 35 of 35 results.
  Items per Page 20
  of 2