Ważne informacje

« Back

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań resortowych, m.in. sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań jednorazowych oraz z przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych.


mail.recommendation.recommend

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  2015-01-12 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Świadczenia Rodzinne

  Opis_systemu_SR_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_1_SR_Slowniki_centralne_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_2_SR_Slownik_centralny_Kod_Lokalizacji wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_3_SR_Zbior_Centralny_Gmina_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_3a_SR_Zbior_Centralny_Marszalek_wer_1.03

  Zalacznik_Nr_4_SR_Sprawozdanie_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_5_SR_Integracja_CSIZS_v1-05_

  Zalacznik_Nr_6_SR_Integracja_JOPS-PUP_wer_1.03

  Zalacznik_Nr_7_SR_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych

  Zalacznik_do_Zal_Nr_1_slowniki_centralne_wer_1-03

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-03_

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_5_IntegracjaCSIZS_v1.03_