Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Informacja Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Programy

  Wytyczne do szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny- przygotowanie specjalistyczne

  Pliki do pobrania Praca socjalna z osobami bezdomnymi - 80 godzin  (117 KB) Praca socjalna z osobami bezrobotnymi - 80 godzin  (144 KB) ...

  Wzór wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

  Pliki do pobrania    Wzór wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej  (77 KB)

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" od roku 2006

  Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012 Uchwała Rady...

  Programy zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2011 - 2015

  Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 Program Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach...

  Krajowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020

  „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji„ jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia...

  II edycja monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że rozpoczęły się prace przygotowujące II edycję sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej...

  Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności

  Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności"   Z uwagi na wprowadzenie od marca 2010 r....

  Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

  Osoby zainteresowane problematyką zatrudnienia socjalnego mogą uzyskać szereg informacji pomocnych w świadczeniu usług reintegracji społecznej i zawodowej na nowych stronach internetowych. ...

  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Uchwała w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (format pdf.) Krajowy Program...

  Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

  Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Z uwagi na wprowadzenie od marca 2010 r. nowych reguł...

  Informacja z wykonania zadań programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym za 2009 rok.

  Informacja z wykonania zadań programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym " za 2009 rok. pobierz plik (format pdf.)

  Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

  Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . pobierz plik (format...
  Showing 21 - 32 of 32 results.
  Items per Page 20
  of 2