Ważne informacje

RJPS

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej jest systemem centralnym służącym jednostkom do zamieszczania i aktualizowania informacji o danej jednostce a obywatelom zapewnia dostęp do informacji o...

PIU

PIU Empatia – Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, znajdujący się pod adresem empatia.mrpips.gov.pl, platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, składająca się z portalu...

EKSMOoN

SI EKSMOoN – System Informatyczny Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, utworzony na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r....

Statystyka za 2018

Sprawozdanie MRPiPS-05 za 2018 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej ...

Internetowe Konto Pacjetna

Masz już profil zaufany? Jeśli tak, to zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz...

Projekt System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Prezentacja dotycząca urządzeń mobilnych w projekcie „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON", o które mogą starać się Ośrodki Pomocy Społeczne: prezentacja PFRON urządzenia...

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+) Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 ...

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Sprawozdania z poziomu OPS/Powiat do WPS za 2019 r. powinny być przekazane do: Podmiot przekazujący OPS/PCPR ...

Statystyka za 2017

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2017 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej Ponadgminnych...

Bezdomność

Mniej osób bezdomnych 09-03-2017 O 2,7 tys. osób zmniejszyła się liczba osób bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 – wynika z badania, które przeprowadzono w lutym br.   ...

Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego 2017

Źródło danych: Wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Raport przedstawia liczbę instytucji tj. żłobki i kluby dziecięce na koniec...

Dobry Start

Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu...

Prawo

  Tutaj znajdziesz: - ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - rozporządzenie MRPiPS z dn. 27 lipca 2017 r. ws. sposobu...

Pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25...

Informacje bieżące

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu Z dniem 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( (Dz.U. z 2017...

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci....

Aplikacja mKDR

Aplikacja mKDR     Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?   Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji: rodzic może posiadać na swoim...

Portlet PAR

PIU_PS_004 Średnia liczba kontraktów socjalnych na pracownika w 2014 roku

Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego pluginu do przeglądania plików pdf. Skorzystaj z linku powyżej.