Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2000

STATYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2000 r. zawiera informacje o:

  1. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań zleconych gminom.
  2. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań własnych gmin.
  3. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej powiatowych centr pomocy rodzinie.
  4. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie - pomoc dla uchodżców.
  5. Liczbie osób i rodzin objętych pomocą.
  6. Powodach przyznania pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

 


Poleć znajomemu