Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2001

 Statystyka pomocy społecznej za 2001 r. zawiera informacje:

 1. Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej.
 2. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 3. Zadania zlecone gminom - udzielone świadczenia.
 4. Zadania własne gmin.
 5. Zadania własne gmin - udzielone świadczenia.
 6. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem - udzielone świadczenia.
 7. Rodziny zastępcze – ogółem.
 8. Pomoc dla uchodźców - ogółem.
 9. Liczba osób i rodzin objętych pomocą.
 10. Powody przyznania pomocy.
 11. Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
 12. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
 13. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Pobierz plik (format xls.)


Poleć znajomemu