Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2003

Statystyka pomocy społecznej za 2003 r. zawiera informacje:

społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

 1. Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej.
 2. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 3. Zadania zlecone gminom - udzielone świadczenia.
 4. Zadania własne g
 5. min.
 6. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem - rodziny zastępcze – ogółem.
 7. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem - udzielone świadczenia.
 8. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze - udzielone świadczenia.
 9. Pomoc dla uchodźców - ogółem.
 10. Liczba osób i rodzin objętych pomocą.
 11. Powody przyznania pomocy.
 12. Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
 13. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
 14. Instytucje pomocy

Pliki do pobrania

MPiPS-03_2003.xls MPiPS-03_2003.xls  (645.5 KB)

 


Poleć znajomemu