Komunikaty

« Powrót

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2014 r. systemy QuickStat i sFundusz zastąpione zostaną przez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS), w której zbierane i przetwarzane będą dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Utworzenie jednej aplikacji obsługującej procesy sprawozdawcze w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, ma na celu dostarczenie Państwu jednorodnego interfejsu, przy pomocy którego realizowany będzie obowiązek sprawozdawczy we wszystkich w/w obszarach, co zapewne uprości Państwa działania w tym zakresie. Pozwoli to również na ograniczenie kosztów utrzymania systemu sprawozdawczego.

W obszarach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Centralna Aplikacja Statystyczna działa już od 1 stycznia br., a jej obsługa zbieżna jest z wcześniejszą obsługą aplikacji SAC.  By ułatwić rozpoczęcie pracy Użytkownikom, posługującym się dotychczas systemami QuickStat i sFundusz, przygotowane zostały skrócone instrukcje opisujące procesy przekazywania sprawozdań resortowych, jednorazowych i zbiorów centralnych.  Szczegółowe informacje znajdą też Państwo w systemie pomocy  funkcjonującym w aplikacji.

Dostęp do aplikacji możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemach QuickStat i sFundusz. W przypadku osób posiadających więcej niż jedno konto Użytkownika dla systemów CAS, QuickStat, sFundusz, możliwe jest połączenie kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, co pozwoli na posługiwanie się jednym identyfikatorem i hasłem w dostępie do aplikacji. Instrukcja opisująca proces scalenia kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się w załączonym wykazie.

Praca w Centralnej Aplikacji Statystycznej odbywa się z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://cas.mpips.gov.pl/ oraz standardowo poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/. Dostęp dla użytkowników systemów QuickStat i sFundusz zgodnie z wcześniej podaną informacją będzie możliwy od dnia 17 marca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że od 17 marca 2014 r. funkcje systemu QuickStat w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów realizowane będą w systemie Rejestr Żłobków. Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat.  Dostęp do aplikacji odbywał się będzie z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/ oraz poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/


Poleć znajomemu