Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje właściwe

  « Powrót

  dla emerytur i rent


  Flaga europejska

   

   

  1. DLA SYSTEMU POWSZECHNEGO

   

  Wszystkie oddziały ZUS, a także oddziały wytypowane:

   

   

  Lp.

  Jednostka organizacyjna ZUS rozpatrująca wnioski o emerytury i renty podlegające koordynacji wspólnotowej

  Właściwa w odniesieniu do osób
  posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia,zamieszkałych w następujących państwach:

  albo
  zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:

  1.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  I Oddział w Łodzi
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź
  telefon:
  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Cypr
  Grecja
  Malta
  Włochy

  2.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Nowym Sączu
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych I
  ul. Węgierska 11
  33-300 Nowy Sącz
  telefony:
  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Czechy

  Słowacja

  3.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Tarnowie
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów
  telefony:
  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Austria

  Liechtenstein

  Słowenia

  Węgry

  Szwajcaria

  4.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Opolu
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole
  telefony:
  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Niemcy

  5.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Szczecinie
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych
  ul. Andre Citroena 2

  70-772 Szczecin
  telefony:
  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Dania
  Estonia
  Finlandia
  Islandia
  Litwa
  Łotwa
  Norwegia
  Szwecja

  6.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  I Oddział w Warszawie
  Wydział Realizacji  Umów Międzynarodowych
  ul. Senatorska 6/8

  00-917 Warszawa
  telefony:

  (22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Belgia
  Bułgaria

  Chorwacja
  Francja
  Holandia
  Irlandia
  Luksemburg
  Rumunia
  Wielka Brytania (do 30.09.2015 r.)

  7.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział ZUS w Rzeszowie

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

  Al. Piłsudskiego 69
  35-075 Rzeszów
   

  telefon:(22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Hiszpania
  Portugalia
  8.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział ZUS w Gdańsku

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

  telefon:(22) 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych

  Wielka Brytania (od 1.10.2015 r.)

   

   

   

  2. DLA ROLNIKÓW

   

  Wszystkie oddziały KRUS, a także wytypowane oddziały regionalne KRUS:

   

   

  Lp.

  Wytypowane oddziały regionalne KRUS  - w zakresie emerytur rolniczych, rent inwalidzkich rolniczych, rent rodzinnych i zasiłków pogrzebowych

   

  Właściwe w odniesieniu do osób

  - posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:

  lub
   - posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:

  1.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  Oddział Regionalny w Krakowie
  Placówka Terenowa w Nowym Sączu
  ul. Młyńska 8
  33-300 Nowy Sącz 
  tel. (018) 440 73 03 do 07;
  fax (018) 440 72 98
  nowysacz@krus.gov.pl

   

   

  Austria

  Dania

  Finlandia

  Islandia

  Norwegia

  Szwecja

  Hiszpania

  Włochy

  Portugalia

  Francja

  Belgia

  Luksemburg

  Holandia

  Liechtenstein

  Szwajcaria

  Czechy

  Estonia

  Łotwa

  Węgry

  Słowenia

  Słowacja

  Litwa

  Rumunia

  Bułgaria

  Wielkiej Brytania

  Irlandia

  Grecja

  Malta

  Cypr 

   

  2.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  Oddział Regionalny w Poznaniu
  Placówka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim  
  ul. Krotoszyńska 41
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. (062) 736 70 72 do 73, 736 70 75, 735 13 37, 735 12 17 
  fax (062) 736 54 30
  ostrow@krus.gov.pl

  Niemcy

   

   

   

  3. DLA SYSTEMÓW SPECJALNYCH

   

  - dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

   

  Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
  00-909 Warszawa
  Ul. Złota 5
  Tel. 261-879-520

         261-879-216
  Fax.261-879-172
  e-mail:  wbewarszawa@ron.mil.pl

   

   - dla funkcjonariuszy Policji, Milicji Obywatelskiej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (organów bezpieczeństwa publicznego), Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

   

  Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
  02-106 Warszawa
  ul. Pawińskiego 17/21
  tel. (022) 602 81 36
  fax. (022) 825 49 79

  www.zer.msw.gov.pl
  e-mail: zer@zer.msw.gov.pl

   

   - dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

   

  Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie
  02-521 Warszawa
  ul. Rakowiecka 37a
  tel.: (022) 640-86-01, (022) 640 86 02
  fax. (022) 640 86 02
  e-mail: be@sw.gov.pl

   

  4. DLA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW

   

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Tel. +48 22 521 25 02,
  Fax. +48 22 521 25 28
  e-mail: dso@ms.gov.plwww.ms.gov.pl


  Poleć znajomemu