Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje łącznikowe

  « Powrót

  dla emerytur i rent, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, zasiłków pogrzebowych

  Flaga europejska

  1.DLA SYSTEMU POWSZECHNEGO

   

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Rent Zagranicznych ZUS
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa
  tel. (022) 667 26 20

        (022) 667 26 21
  fax. (022) 667 26 25
  e - mail: drz@zus.pl

  www.zus.pl

   

   

  2. DLA ROLNIKÓW

   

  Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Aleje Niepodległości 190
  00 - 608 Warszawa
  tel. (022) 592 64 12

  fax. (022) 592 66 53
  e-mail: bs@krus.gov.pl
  www.krus.gov.pl

   

  3. DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW

   

  Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul Pawińskiego 17/21
  02 - 106 Warszawa
  tel. (022) 602 81 36
  fax. (022) 825 49 79
  e-mail: zer@zer.mswia.gov.pl


  Poleć znajomemu