Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje właściwe

  « Powrót

  dla świadczeń rodzinnych


    Flaga europejska

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

  Oddział Koordynacji Świadczeń

   

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  Wydział Koordynacji Świadczeń

   

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

  Wydział Polityki Społecznej

  Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

   

  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

  Wydział Polityki Społecznej

  Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

   

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

  Oddział do spraw koordynacji świadczeń rodzinnych

   

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  Wydział Polityki Społecznej

  Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Koordynacji Systemów
  Zabezpieczenia Społecznego W Obszarze Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych

   

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Wydział Polityki Społecznej

  Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

   

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

   

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Wydział Polityki Społecznej

   

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Wydział Polityki Społecznej

   

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  Wydział Koordynacji Świadczeń

   

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Polityki Społecznej

   

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

   

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Wydział Polityki Społecznej

   

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Wydział Polityki Społecznej

   

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Wydział Polityki Społecznej

   

   


  Poleć znajomemu