Komunikaty

« Powrót

Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

aktualizacja w dniu 2012-05-14
 

W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy "o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej" rejestrowanych w aplikacjach Systemu Informatycznego POMOST (SI POMOST) (tzn. aplikacje: OU Pomost, Pomost Standard, Rodziny Zastępcze, TT-Pomoc) dla poziomu powiatu, powstała konieczność dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC) oraz reguł wyliczania zgodności dla powiatowych zbiorów centralnych w SAC. 

związku z powyższymi dane ze sprawozdania RB-28 wykazywane w nagłówku ZBC za I kwartał 2012 r. powinny zawierać:

– dla JOPS rejestrujących w aplikacjach SI POMOST dane z realizacji świadczeń dla pieczy zastępczej zgodnie z dotychczasowym zakresemkwoty zgodne z RB-28 na dotychczasowych zasadach (tzn. zawierające wykonanie dla obszaru pieczy zastępczej),

– dla pozostałych JOPS – kwoty zgodne z RB-28 wykonania budżetu tylko dla obszaru Pomocy Społecznej.

Wlizło Tomasz


 


Poleć znajomemu