Komunikaty

« Powrót

Informacja

2012-09-12

Zostały udostepnione do pobrania definicje  komunikatów XML'owych formularzy sprawozdań, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 22 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 240.), dla poziomów gminy, powiatu i marszałka.


Poleć znajomemu