Komunikaty

« Powrót

Informacja

2012-08-01

W związku z licznymi pytaniami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Urzędów Marszałkowskich odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania (jednorazowego) rzeczowowo - finansowego z wykonywania zadań  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Departament Polityki Rodzinnej i Departament Informatyki wskazują w piśmie DI-II-0431-2-101-AG/12 dwie możliwe ścieżki postępowania, które zapewnią możliwość wypełnienia formularza DSR-WRiSPZ-M przez Urzędy Marszałkowskie lub Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

 


Poleć znajomemu