Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat dotyczący wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

  W dniu 11 kwietnia 2013 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

   

  Rozporządzenie wprowadza nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanych przez gminy, marszałków województw oraz wojewodów. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, począwszy od sprawozdań za I kwartał 2013 r.

  Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi przedłużony został termin składania sprawozdań za I kwartał 2013 r. Gmina oraz marszałek województwa składają wojewodzie sprawozdanie za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Natomiast wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

  Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2013 r., poz. 441) i wchodzi w życie w dniu 12 kwietnia 2013 r.

  W załączeniu tekst rozporządzenia.


  Poleć znajomemu