Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” - rozstrzygnięty

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja" - rozstrzygnięty

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja".

  Spośród  152 ofert złożonych przez jednostki  samorządy terytorialnego, do otrzymania dotacji w ramach Programu zakwalifikowanych zostało 145 jednostek, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (7 ofert nie spełniło tych warunków).
  Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła  2 527 957,52 zł. Listę jednostek samorządu terytorialnego, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania w ramach Programu, zawiera poniższe zestawienie.


  Podmioty, którym przyznano dotację powinny w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia na stronie MPiPS wyników konkursu przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  2 egzemplarze załączników do umowy:

  1.      Oświadczenia o przyjęciu  dotacji ( wzór w załączeniu)

  2.      Kosztorys 1 -wzór dotyczący uzupełnienia dotacji otrzymanej w ramach pierwszej  edycji konkursu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"(wzór w załączeniu)

  lub

  Kosztorys 2 – wzór dotyczący dofinansowania zatrudnienia wcześniej nie dotowanych stanowisk koordynatora (wzór w załączeniu)

   

   


  Poleć znajomemu