Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Konkurs "Asystent rodziny - druga edycja"

   
   Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty  31-08-2012 
  2  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie 20-07-2012

  Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty

  Konkurs odbywał się w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spośród 785 gmin, które złożyły ofertę w konkursie, do otrzymania dotacji w ramach, Programu zakwalifikowanych zostało 757 gmin, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (28 ofert nie spełniło tych warunków).

  Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła 10 070 339,49 zł z której dofinansowane zostanie 1175 stanowisk asystentów rodziny. Listę gmin, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania w ramach Programu, zawiera poniższe zestawienie.

  Podmioty, którym przyznano dotacje powinny do 6 września br. przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu dotacji.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Janina Szumlicz, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
  Data wytworzenia: 2012-08-31
  Liczba wyświetleń: 4340

  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok  2012  „Asystent rodziny - druga edycja".

  Na drugą edycję konkursu przeznaczono środki w wysokości 22.600.000 zł.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Janina Szumlicz, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
  Data wytworzenia: 2012-07-20
  Liczba wyświetleń: 4339


  Poleć znajomemu