Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Konkurs ofert pn. Asystent rodziny

   
  1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Asystent rodziny 22-03-2012
  Konkurs „Asystent rodziny" rozstrzygnięty 06-06-2012

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Asystent rodziny

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Alina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
  Data wytworzenia: 2012-03-22
  Liczba wyświetleń: 6950

  Konkurs „Asystent rodziny" rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny".

  Spośród 664 gmin, które złożyły ofertę w konkursie, do otrzymania dotacji w ramach, Programu zakwalifikowanych zostało 607 gmin, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (57 ofert nie spełniło tych warunków).

  Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła  7 911 441,25 zł. z której dofinansowane zostanie 871 stanowisk asystentów rodziny.

  Listę gmin, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania w ramach Programu, zawiera poniższe zestawienie. 

  Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (liczy się data wpływu) przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu  dotacji.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Janina Szumlicz, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
  Data wytworzenia: 2012-06-06
  Liczba wyświetleń: 4378


  Poleć znajomemu