Komunikaty

« Powrót

Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:

 

Informacja na temat kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie  z art. 3 pkt 1 lit. c tiret 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych, będących dochodem nieopodatkowanym, składającym się na dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dane o wysokości ww. składnika dochodu,  wnioskodawca i członkowie jego rodziny, którzy taki dochód osiągnęli,  podają samodzielnie  przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne, w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych stanowiącym załącznik do wniosku o ww. świadczenia uzależnione od dochodu.

Po raz pierwszy kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - otrzymane w 2015 r. - będą składały się na dochód przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres, który rozpocznie się 1 października 2016 r. i prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu na okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2016 r. (ta pozycja, będąca składnikiem dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie ma nic wspólnego z wykazywanym obecnie, w ramach usługi ePodatki w ramach usług Emp@tii, podatkiem należnym dotyczącym danego członka rodziny).

Natomiast przy ustalaniu prawa do uzależnionego od kryterium świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, po raz pierwszy dochód z ww. tytułu, otrzymany w 2016 r., będzie składał się na dochód rodziny, na podstawie którego ustalane będzie prawo do ww. świadczenia na okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r.

Usługa ePodatki wykorzystywana przez organy właściwe w ramach Emp@tii, nie uwzględnia obecnie ww. kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie projektowania usług w Emp@tii, taka pozycja, jako składnik dochodu, w ogóle nie istniała w ustawie
o świadczeniach rodzinnych – po odpowiednich, niezbędnych zmianach zapisów ustawowych, kwestia ta zostanie uwzględnienia w przyszłości, w ramach rozwoju usług Emp@tii,  w szczególności usługi ePodatki.


Poleć znajomemu