Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

  1 Rok 2013 08-01-2013
  2 Rok 2012 17-05-2012
  3 Rok 2011 12-05-2011

   

  Rok 2013

  Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

   

  • 3 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 1/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,

  - program szkolenia uzupełniającego opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Na Zmianę Jakub Wiraszka z siedzibą w Warszawie, ul. Hlonda 2b/152, 02-972 Warszawa. 

  • 23 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 3/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",

  - program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające",

  - program 160-godzinnego szkolenia pn. "Dzienny opiekun",

  - program 40-godzinnego szkolenia pn.  "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające",

  - program 40-godzinnego szkolenia pn. "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław.

  • 29 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 4/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym. Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker z siedzibą w Grudziądzu, ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz.

  • 7 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 5/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
   - program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

   Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole.

  •  20 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 6/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.,
   - szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.,
   - szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - 175 godz.,
   - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 310 godz.
   Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
  • 4 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 12/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski.

  • 17 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 13/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

   Wnioskodawca: "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław.

  • 17 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 16/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
   - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
   - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

   Wnioskodawca: "PRYMUS" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10 lok. 35, 00-660 Warszawa.
    

  • 23 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 18/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca: O.K. Ośrodek Kursów z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

  • 8 maja 2013 r. wydano decyzję nr 22/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
   - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
   - program szkolenia dla wolontariuszy (40 godz.),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
   - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz. ).
   Wnioskodawca: Towarzystwo Oświatowo - Naukowe "INTER WIEDZA" Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Opolu, ul. Damrota 10, 45-064 Opole.
  •  10 maja 2013 r. wydano decyzję nr 23/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna.

   Wnioskodawca: Ryszard Cebernik, ul. Dąbrowskiego 18/23, 60-839 Poznań.

  • 9 maja 2013 r. wydano decyzję nr 24/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
   - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
   - program 40-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

   Wnioskodawca: Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "EDUKACJA" Anna Baran z siedzibą w Sandomierzu, ul. Powiśle 59, 27-600 Sandomierz.

  • 22 maja 2013 r. wydano decyzję nr 25/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h),
   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (szkolenie uzupełniające - 80 h),
   - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 h),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 h),
   - program szkolenia dla dziennego opiekuna (szkolenie uzupełniające - 40 h).

   Wnioskodawca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów.

  • 14 czerwca 2013 r. wydano decyzję nr 26/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program szkolenia opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.
   Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR" z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PL. Tysiąclecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

  • 21 czerwca 2013 r. wydano decyzję nr 27/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

   - program szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca: EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal z siedzibą w Skrzynce, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.

  •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 31/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

   - program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

   Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca z siedzibą w Pruszkowie, ul. Ludowa 36, 05-800 Pruszków.

  •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 32/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

   - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca: Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów.

  •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 33/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

   - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - LIDER z siedzibą w Buku, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk.

  • 6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 34/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

   - program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

   Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

  •  28 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 38/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

   - Program szkolenia dla dziennego opiekuna,

   - Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,

   - Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,

   - Program szkolenia dla wolontariusza.

   Wnioskodawca:O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

  •  9 października 2013 r. wydano decyzję nr 44/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

   -program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

   Wnioskodawca:EDUKA CENTER z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-103 Siemianowice Ślaskie.

  •  15 października 2013 r. wydano decyzję nr 45/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

   - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),

   - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (80 godzin),

   - Szkolenie dla wolontariusza (40 godzin),

   - Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),

   - Szkolenie uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin),

    Wnioskodawca:Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin.

  • 23 października 2013 r. wydano decyzję nr 46/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - szkolenie "Dla opiekuna w żłobkach, klubie dziecięcym" - w wymiarze 280 godzin,
   - szkolenie "Dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 160 godzin,
   - szkolenie "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 80 godzin,
   - szkolenie "Dla wolontariuszy" - w wymiarze 40 godzin,
   - szkolenie "Uzupełniające dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 40 godzin.
   Wnioskodawca: "AWANS" Ośrodek Usług Oświatowych z siedzibą w Lublińcu, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec.

  • 23 października 2013 r. wydano decyzję nr 47/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program 160 godzinnego szkolenia na opiekuna dziennego.
   Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

  • 29 października 2013 r. wydano decyzję nr 48/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   -program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
   -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.
   Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin.

  • 29 października 2013 r. wydano decyzję nr 49/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:
   -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Dziennego Opiekuna.
   Wnioskodawca: IGD Consalting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań.

  • 30 października 2013 r. wydano decyzję nr 50/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   -program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
   -program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin).
   Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.

  • 14 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 51/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   -program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   -program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   -program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
   -program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
   -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla dziennego opiekuna.
   Wnioskodawca: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z siedzibą w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice.

  • 14 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 52/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:
   -program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinny).
   Wnioskodawca: Anna Przybylska z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 6 m 29, 01-684 Warszawa.

  • 27 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 53/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego.
   Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

  • 29 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 54/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
   - program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
   - program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
   Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin.

  • 2 grudnia 2013 r. wydano decyzję nr 55/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
   - program "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym".
   Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedziba w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Janina Szumlicz, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
  Data wytworzenia: 2013-01-08
  Liczba wyświetleń: 9230

   

  Rok 2012

  Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

   

  • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 1/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia 280 godzin - kurs dla "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
  - program szkolenia 80 godzin - kurs uzupełniający "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
  - program szkolenia 160 godzin - kurs "Opiekun dzienny-niania domowa".
  Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-496 Warszawa.

   

  • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 2/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
  - program szkolenia dla wolontariuszy (40 godzin),
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).
  Wnioskodawca: Cogito Edukacja S.C. Anna Kluchcińska, Tomasz Gieniul z siedzibą w Olsztynie,
  ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn.

   

  • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 3/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - Program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin (w tym 80 godzin praktyki zawodowej)".
  Wnioskodawca: Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa.

   

  • 30 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 5/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin",
  - program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
  - program szkolenia "Dzienny opiekun - 160 godzin",
  - program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna - 40 godzin",
  - program szkolenia "Wolontariusz - 40 godzin".
  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Chełmie, ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm.

   

  • 1 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 7/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godz.,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godz.,
  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godz.
  Wnioskodawca: OMEGA Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Ośrodek Szkoleniowy z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

   

  • 10 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 9/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,

  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,

  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,

  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godzin.

  Wnioskodawca: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA", Chechło ul. Hutnicza 22, 32-310 Klucze.

   

  • 16 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 10/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" (280 godzin),
  - program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
  - program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin),
  - program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" (40 godzin).

  Wnioskodawca: Techpal Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn.
   

  • 24 lutego 2012 r. wydano decyzję Nr 14/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, w wymiarze 280 godzin.
  Wnioskodawca: Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne z siedziba w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

   

  • 24 lutego 2012 r. wydano decyzję Nr 15/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla dziennego opiekuna, w wymiarze 160 godzin.
  Wnioskodawca: Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne z siedziba w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

   

  • 2 marca 2012 r. wydano decyzję nr 17/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
  - program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin",
  - program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin".
  Wnioskodawca: Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Łódź.

   

  • 7 marca 2012 r. wydano decyzję nr 20/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - program szkolenia - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie 280 godzinne.
  Wnioskodawca: Studio Promocyjno-Handlowe z siedzibą w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

   

  • 9 marca 2012 r. wydano decyzję nr 21/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Rozwoju "Erudio" z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.

   

  • 12 marca 2012 r. wydano decyzję nr 25/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia "FACH" z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane.

   

  • 13 marca 2012 r. wydano decyzję nr 25/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,
  ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin.

   

   

  • 29 marca 2012 r. wydano decyzję nr 29/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego Szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego Szkolenia dla dziennego opiekuna, 
  - program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

   

  • 13 kwietnia 2012 r. wydano decyzję nr 32/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.

   

  • 18 kwietnia 2012 r. wydano decyzję nr 33/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza, 
  - program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: JPB Doradztwo Personalne s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

   

  • 17 maja 2012 r. wydano decyzję nr 36/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Fundacja "UWOLNIENIE" siedzibą w Łodzi, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź.
   

  • 4 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 40/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
  - program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.
  Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle, u;. Gimnazjalna 11,
  89-100 Nakło.

   

  • 4 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 41/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - Program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie,
  ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin.

   

  • 8 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 42/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - "Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)".
  Wnioskodawca: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie,
  os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków.

   

  • 20 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 43/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: ETB-Group siedzibą w Nowym Sączu, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz.

   

  • 29 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 46/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,  
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,  
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile z siedzibą w Pile, ul. Niepodległości 2, 64-900 Piła.

   

  • 27 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 47/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinne szkolenie),  
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80-godzinne szkolenie),
  - program szkolenia dla wolontariusza (40-godzinne szkolenie),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160-godzinne szkolenie),  
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40-godzinne szkolenie).  
  Wnioskodawca: Centrum Szkoleniowo-Consultingowe CSC Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
  z siedzibą w Cieszynie, ul. Przepilińskiego 104, 43-400 Cieszyn.

   

  • 30 lipca 2012 r. wydano decyzję nr 49/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
  - program szkolenia - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Fundacja Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków.

   

  • 31 lipca 2012 r. wydano decyzję nr 50/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, 
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna. 

  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia "AGAT" Waldemar Ałdaś z siedzibą w Głogowie, ul. Wiśniowa 26,
  67-200 Głogów.

   

  •  3 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 52/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program  szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",

  - program szkolenia "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",

  - program szkolenia "Dzienny opiekuna",

  - program szkolenia "Uzupełniające dla dziennego opiekuna",

  - program szkolenia "Wolontariusza".
  Wnioskodawca: Korporacja Oświatowa "DELTA" z siedzibą w Międzychodziu, ul. Wjazdowa 8A/5,
  64-400 Międzychód.

   

  • 6 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 51/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda z siedzibą w Kościerzynie, ul. Kupiecka 7,
  83-400 Kościerzyna.

   

  • 13 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 55/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44,
  00-024 Warszawa.

   

  • 13 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 56/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "Opiekun dzienny".

  Wnioskodawca: Samorządowy Zakład Budźetowy Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" z siedzibą w Białych Błotach, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota
   

  • 10 września 2012 r. wydano decyzję nr 59/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "kurs dzienny opiekun".
  Wnioskodawca: Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "TUREX-BIS" z siedzibą w Turku, ul. 3 Maja 29,
  62-700 Turek.

   

  • 10 września 2012 r. wydano decyzję nr 60/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program szkolenia - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia - Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia "Dzienny opiekun",
  - program szkolenia "Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające"
  Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

   

  • 26 września 2012 r. wydano decyzję nr 64/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,

  - program 80-godzinnego szkolenia szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,

  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

  Wnioskodawca: Marzena Halejko-Frihi, zamieszkałą ul. Saint Vallier 2, 44-200 Rybnik.
   

  • 3 października 2012 r. wydano decyzję nr 66/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia dla wolontariusza,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

   

  • 18 października 2012 r. wydano decyzję nr 68/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis z siedzibą w Kaliszu, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz.

   

  • 18 października 2012 r. wydano decyzję nr 69/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja" z siedziba w Olsztynie, ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn.

   

  • 29 października 2012 r. wydano decyzję nr 72/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "Opiekun dzienny".
  Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66,
  33-100 Tarnów.

   

  • 4 grudnia 2012 r. wydano decyzję nr 74/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "OPIEKUN DZIENNY".
  Wnioskodawca: Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON" z siedzibą w Wysokim Mazowieckim, ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

   

  • 13 grudnia 2012 r. wydano decyzję nr 79/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "Opiekun Dzienny".

  Wnioskodawca: Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek" z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Alina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
  Data wytworzenia: 2012-05-17
  Liczba wyświetleń: 20571


   

  Rok 2011

   

  Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

   

  • 4 maja 2011 r. wydano decyzję nr 1/2011 zatwierdzającą nastepujace programy:

  - program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
   Wnioskodawca: Roman Tuczyński Prezes Zarządu Szkoleniowiec Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Obornicka 229.

   

  • 16 maja 2011 r. wydano decyzję nr 4/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom.

   

  • 16 maja 2011 r. wydano decyzję nr 5/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program "Dzienny opiekun",
  - program "Wolontariusz",
  - program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna".
  Wnioskodawca: Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice.

   

  • 23 maja 2011 r. wydano decyzję nr 7/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" szkolenie uzupełniające,
  - program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Dzienny opiekun",
  - program szkolenia "Dzienny opiekun" szkolenie uzupełniające.
  Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn.

   

  • 31 maja 2011 r. wydano decyzję nr 11/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
  - program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (40 godzin).
  Wnioskodawca: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" Anna Wierzbicka z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 26 a/18, 00-544 Warszawa. 

   

  • 31 maja 2011 r. wydano decyzję nr 12/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
  - program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.  

  Wnioskodawca: Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź.
   

  • 6 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 13/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  - program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

  Wnioskodawca: Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
   

  • 8 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 14/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
  - program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: "PARTNER" Biuro Szkoleń Pośrednictwa i Marketingu Agnieszka Wilczyńska z siedzibą w Gliwicach, ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice.

   

  • 8 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 15/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Doskonalenia "ESKULAP" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn.

   

  • 21 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 19/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR", spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock.

   

  • 21 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 20/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające - 80 godzin ,
  - program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające - 40 godzin.
  Wnioskodawca: Pracownia Doskonalenia Zawodowego DES, Joanna Telus z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa.

   

  • 22 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 21/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - "OPIEKUN DZIECI" - program 280 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dzieci,
  - program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy ubiegających się o pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci,
  - program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci.
  Wnioskodawca: "ASYSTENT" Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław.

   

  • 30 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 22/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla wolontariusza.

  Wnioskodawca: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
   

  • 18 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 24/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań.

   

  • 18 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 26/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program  szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne Europaeisches Bildungszentrum Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
   

  • 19 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 29/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec.

   

  • 20 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 28/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
  - program 160-godzinnego szkolenia - opiekun dzienny,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków.

   

  • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 30/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego NOTUS Henryk Ździebło z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

   

  • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 31/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program  szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Kursowy "NOTUS" Joanna Ździebło z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski.

   

  • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 32/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.

   

  • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 34/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" (280 godzin),
  - program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
  - program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym" (40 godzin),
  - program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
  - program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin).
  Wnioskodawca: Fundacja Familijny Poznań z siedziba w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.

   

  • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 35/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla wolontariuszy świadczących pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-43

  Kielce.

   

  • 1 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 36/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie podstawowe (160 godzin),
  - program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie uzupełniające (40 godzin).
  Wnioskodawca: SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.

   

  • 1 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 37/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  - szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  - szkolenie dla wolontariuszy - 40 godzin,
  - szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  - szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin.
  Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu z siedzibą w Zamościu,
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.

   

  • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 40/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - 280 godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  - 160 godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  - 80 godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  - 40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna,
  - 40 godzinne szkolenie dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków.

   

  • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 41/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek" z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.

   

  • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 43/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
  - program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.
  Wnioskodawca: SPH Credo z siedzibą w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

   

  • 22 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 46/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
  - Program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - Program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - Program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  dziennego opiekuna,
  - Program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada z siedzibą w Rybniku, ul. Dabrówki 9, 44-210 Rybnik.

   

  • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 47/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280 godzin,
  - Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające" - 80 godzin,
  - Program szkolenia "Opiekun dzienny" - 160 godzin,
  - Program szkolenia "Opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające" - 40 godzin,
  - Program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" - 40 godzin.
  Wnioskodawca: Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie.

   

  • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 48/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  - Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  - Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  - Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
  - Program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym 40 godzin.
  Wnioskodawca: "Homo Creator" Centrum Rozwoju dr Anna Dzikomska-Kaczan z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. 22 Lipca 9, 46-050 Tarnów Opolski.

   

  • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 49/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3",
  - program szkolenia "Kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3".
  Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

   

  • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 50/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  - program szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Pomorski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "LUPA" z siedzibą w Gdańsku,
  ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańska.

   

  • 6 września 2011 r. wydano decyzję nr 51/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym-kurs uzupełniający",
  - program szkolenia " kurs dokształcający wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny",
  - program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające".
  Wnioskodawca: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4,
  80-952 Gdańsk.

   

  • 12 września 2011 r. wydano decyzję nr 55/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "DZIENNY OPIEKUN",
  - program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA",
  - program szkolenia "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
  - program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
  - program szkolenia "WOLONTARIUSZ".
  Wnioskodawca:  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.  z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 9,
  43-600 Jaworzno.

   

  • 14 września 2011 r. wydano decyzję nr 56/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia "Opiekun/-ka w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające",
  - program  szkolenia "Wolontariusz/-ka w żłobku lub w klubie dziecięcym",
  - program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a",
  - program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a-szkolenie uzupełniające".

  Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne Europäisches Bidungszentrum Sp. z o.o.z siedzibą w Opolu,
  ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

   

  • 14 września 2011 r. wydano decyzję nr 58/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

   

  • 15 września 2011 r. wydano decyzję nr 57/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Firma Szkoleniowa "Docent" Grzesik Barbara z siedzibą w Harklowej, 38-243 Harklowa 95

   

  • 23 września 2011 r. wydano decyzję nr 59/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
  00-252 Warszawa.

   

  • 23 września 2011 r. wydano decyzję nr 62/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  - program  szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające (80 godzin),
  - program szkolenia Dzienny opiekun (160 godzin),
  - program szkolenia Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające (40 godzin),
  - program szkolenia Wolontariusz (40 godzin).
  Wnioskodawca: Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą
  we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław.

   

  • 26 września 2011 r. wydano decyzję nr 63/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym".

  Wnioskodawca: Centrum Edukacji Jakobsze Violetta z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko.
   

  • 27 września 2011 r. wydano decyzję nr 65/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dla wolontariusza,
  - program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Firma MARKO Kocjan Mariola z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 4/2, 40-284 Katowice.
   

  • 28 września 2011 r. wydano decyzję nr 66/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  - program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
  - program szkolenia dla wolontariusza 40 godzin.

  Wnioskodawca: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą
  w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża.

   

  • 3 października 2011 r. wydano decyzję nr 68/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - Program szkolenia  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin.

  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "AGAPE" z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732.
   

  • 17 października 2011 r. wydano decyzję nr 70/2011 zatwierdzającą następujący program:

  - program szkolenia "Dzienny opiekun".
  Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
  00-252 Warszawa.

   

  • 17 października 2011 r. wydano decyzję nr 71/2011 zatwierdzającą następujące programy:

  - Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  - Program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  - Program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  - Program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  - Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godzin.
  Wnioskodawca: ESJ Jerzy Krzysica z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Słoneczna 1, 66-002 Stary Kisielin.

   

  • 27 października 2011 r. wydano decyzję nr 73/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program nauczania - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program nauczania - kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program nauczania - kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
  - program nauczania - kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
  - program nauczania - kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń.

   

   

  • 4 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 74/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz.",
  - program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godz.",
  - program nauczania "Wolontariusz 40 godz.",
  - program nauczania "Dzienny opiekun 160 godz.",
  - program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna 40 godz.".

  Wnioskodawca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, ul. Bolesławicka 23,
  32-310 Klucze.

   

  • 7 listopada wydano decyzję nr 75/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia uzupełniającego".
   
  Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
  00-252 Warszawa.

   

  • 7 listopada wydano decyzję nr 76/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program nauczania "Dzienny opiekun. Program szkolenia uzupełniającego".

  Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
  00-252 Warszawa.

   

  • 7 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 77/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Warszawska Grupa Psychologiczna Monika Dreger z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18 lok. 130, 00 -732 Warszawa.
   

  • 16 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 78/2011 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  - program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104,
  30-856 Kraków.

   

  • 22 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 80/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - program szkolenia 280-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia uzupełniającego 80-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program szkolenia 160-godz. dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia uzupełniającego 40-godz. dla dziennego opiekuna,
  - program szkolenia 40-godz. dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Alicja Woźniak Centrum Szkoleniowe "NET" z siedzibą w Koninie, ul. Makowa 2/18,
  62-510 Konin.

   

  • 22 listopada wydano decyzję nr 81/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: Global Service M&A EU College z siedzibą w Świdnicy, ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica.

   

  • 2 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 82/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - Program szkolenia 280 - godzin dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - Program szkolenia 80 godzin - uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - Program szkolenia 160 godzin - dla dziennego opiekuna,
  - Program szkolenia 40 godzin - uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  - Program szkolenia 40 godzin dla wolontariusza.
  Wnioskodawca: Akademia Komeńskiego przy Instytucie Komeńskiego z siedziba w Warszawie, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa.

   

  • 8 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 84/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - Program nauczania - szkolenie dla opiekuna dziecięcego (280 godzin),
  - Program nauczania - szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  - Program nauczania - szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziecięcego (80 godzin),
  - Program nauczania - szkolenie 40 godzin dla wolontariusza (40 godzin).
  Wnioskodawca: Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań.

   

  • 8 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 85/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  -program szkolenia "Dzienny opiekun",
  -program szkolenia uzupełniającego "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań. 

   

  • 13 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 86/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  - Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  - Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  - Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.
  Wnioskodawca: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedziba w Toruniu, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń.

  Rejestr zmian:

  Autor informacji: Alina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
  Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
  Data wytworzenia: 2011-05-12
  Liczba wyświetleń: 29299


  Poleć znajomemu