Ważne informacje

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ)

RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez wójta/burmistrza/prezydenta. Procesy te dotyczą realizacji wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków/klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych do wykazu opiekunów dziennych.  System obsługuje wnioski elektroniczne z obszaru opieka nad dzieckiem do lat trzech z Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia. Pozwala stworzyć rejestr centralny żłobków/klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów na poziomie ministra ds. rodziny.

Aplikacja Rejestr Żłobków powstała z wydzielonego z systemu QuickStat modułu rejestr żłobków. System Rejestr Żłobkówjest źródłem danych dla publikowanych na Portalu emp@tia rejestrów żłobków/klubów dziecięcych oraz wykazu opiekunów dziennych.

Jakiekolwiek problemy z działaniem systemu mogą Państwo zgłaszać:

  • pod numerem telefonu 

  • wysyłając wiadomość na adres: