Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

  W dniu 21 marca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Jednakże w związku ze zmianą liczby gmin objętych dotacją w dniu 22 marca dokonano korekty rozstrzygnięcia w odniesieniu do asystenta rodziny.

  Na realizację Programu zabezpieczono kwotę 45 500 000 zł. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 66 952 977,81 zł, w tym na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - 52 532 118,56 zł, natomiast na zatrudnienie w powiecie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 14 420 859,25 zł.

  Ostatecznie dokonano dostosowania ww. kwoty zapotrzebowania do przeznaczonych na realizację Programu środków finansowych.

   Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (22.03.2013r.) przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji wg poniżej załączonych wzorów. 


  Poleć znajomemu