Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2013

 
 1 Sprawozdanie MPiPS-03  07-05-2014
 2 Sprawozdanie MPiPS-05  23-09-2014

Sprawozdanie MPiPS-03

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2013 r. zawiera informacje:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Pliki do pobrania

MPiPS 03 - 2013 (481 KB)

 

Sprawozdanie MPiPS-05

 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2013 r. zawiera informacje:

1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.

Pliki do pobrania

2013 09 03 gminne domy pomocy społecznej za rok 2013  (1.5 MB)

Statystyka MPiPS-05 za rok 2013  (5.9 MB)

adopcje - statystyki 2012.doc Statystyka MPiPS-05 za rok 2013  (5.7MB)

adopcje - statystyki 2012.doc Statystyka MPiPS-05 za rok 2013  (1.5 MB)


Poleć znajomemu