Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Szkolenia

  Wykaz programów szkoleń dla opiekunów dziecięcych wg. siedziby instytucji szkoleniowej.

   

  Miasto

  Zatwierdzone programy szkoleń

  Firma

    Data decyzji*  

    Nr decyzji

  Białe Błota

  1. program szkolenia "Opiekun dzienny".

  Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

  ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota

  13.08.2012

  56/2012

  Buk

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - LIDER,

  ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 64-320 Buk.

  06.08.2013

  33/2013

  Bydgoszcz

  1. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  2. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

  ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

  26.07.2011

  32/2011

  Bydgoszcz

  1. program szkolenia "Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  3. program szkolenia "Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym",
  4. program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3",
  5. program szkolenia "Kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3".

  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

  ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

  26.08.2011

  49/2011

  Chełm

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin",
  2. program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
  3. program szkolenia "Dzienny opiekun - 160 godzin",
  4. program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna - 40 godzin",
  5. program szkolenia "Wolontariusz - 40 godzin".

  Centrum Kształcenia Ustawicznego

  ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm

  30.01.2012

  5/2012

  Cieszyn

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinne szkolenie),
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80-godzinne szkolenie),
  3. program szkolenia dla wolontariusza (40-godzinne szkolenie),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160-godzinne szkolenie),
  5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40-godzinne szkolenie).

  Centrum Szkoleniowo-Consultingowe CSC Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

  ul. Przepilińskiego 104, 43-400 Cieszyn

  27.06.2012

  47/2012

  Częstochowa

  1. Program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin (w tym 80 godzin praktyki zawodowej)".

  Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr

  ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

  09.01.2012

  3/2012

  Drawsko Pomorskie

  1. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280 godzin,
  2. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające" - 80 godzin,
  3. Program szkolenia "Opiekun dzienny" - 160 godzin,
  4. Program szkolenia "Opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające" - 40 godzin,
  5. Program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" - 40 godzin.

  Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki

  ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie

  26.08.2011

  47/2011

  Gdańsk

  1. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym-kurs uzupełniający",
  3. program szkolenia " kurs dokształcający wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym",
  4. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny",
  5. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające".

  Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

  ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

  06.09.2011

  51/2011

  Gdańsk

  1. - program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Pomorski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "LUPA",

  ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańska

  26.08.2011

  50/2011

  Gliwice

  1. - program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
  4. program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

  "PARTNER" Biuro Szkoleń Pośrednictwa i Marketingu Agnieszka Wilczyńska,

  ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice

  08.06.2011

  14/2011

  Głogów

  1. - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Centrum Kształcenia "AGAT" Waldemar Ałdaś

  ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów

  31.07.2012

  50/2012

  Golub-Dobrzyń

  1. program szkolenia opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.

  Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR",

  ul. PL. Tysiąclecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

  14.06.2013

  26/2013

  Gorzów Wielkopolski

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  5. program szkolenia dla wolontariusza.

  Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej

  ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  30.06.2011

  22/2011

  Grudziądz

  1. program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker,

  ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz

  29.01.2013

  4/2013

  Harklowa

  1. - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  4. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Firma Szkoleniowa "Docent" Grzesik Barbara

  38-243 Harklowa 95

  15.09.2011

  57/2011

  Jastrzębie Zdrój

  1. 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.

  Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego NOTUS Henryk Ździebło

  ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój

  26.07.2011

  30/2011

  Jastrzębie Zdrój

  1. program 160 godzinnego szkolenia na opiekuna dziennego.

  Stowarzyszenie Dar Serca

  Ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

  23.10.2013

  47/2013

  Jaworzno

  1. program szkolenia "DZIENNY OPIEKUN",
  2. program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA",
  3. program szkolenia "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
  4. program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
  5. program szkolenia "WOLONTARIUSZ".

  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

  ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

  12.09.2011

  55/2011

  Jaworzno

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia - Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program szkolenia "Dzienny opiekun",
  5. program szkolenia "Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające"

  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

  ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

  10.09.2012

  60/2012

  Kalisz

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis

  ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz

  18.10.2012

  68/2012

  Katowice

  1. program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
  2. program "Dzienny opiekun",
  3. program "Wolontariusz",
  4. program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  5. program "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna".

  Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.

  ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice

  16.05.2011

  5/2011

  Katowice

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia dla wolontariusza,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program szkolenia dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Firma MARKO Kocjan Mariola,

  ul. Paderewskiego 4/2, 40-284 Katowice

  27.09.2011

  65/2011

  Kielce

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia dla wolontariuszy świadczących pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

  ul. E. Orzeszkowej 15, 25-43 Kielce

  26.07.2011

  35/2011

  Kielce

  1. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
  2. -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.

  Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

  ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce

  30.10.2013

  50/2013

  Klucze

  1. program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz.",
  2. program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godz.",
  3. program nauczania "Wolontariusz 40 godz.",
  4. program nauczania "Dzienny opiekun 160 godz.",
  5. program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna 40 godz.".

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

  ul. Bolesławicka 23, 32-310 Klucze

  04.11.2011

  74/2011

  Klucze

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  4. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godzin.

  Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"

  Chechło ul. Hutnicza 22, 32-310 Klucze

  10.02.2012

  9/2012

  Kłodzko

  1. program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym".

  Centrum Edukacji Jakobsze Violetta

  ul. Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko

  26.09.2011

  63/2011

  Konin

  1. program szkolenia 280-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia uzupełniającego 80-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia 160-godz. dla dziennego opiekuna,
  4. program szkolenia uzupełniającego 40-godz. dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia 40-godz. dla wolontariusza.

  Alicja Woźniak Centrum Szkoleniowe "NET"

  ul. Makowa 2/18, 62-510 Konin

  22.11.2011

  80/2011

  Koszalin

  1. Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  2. Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (80 godzin),
  3. Szkolenie dla wolontariusza (40 godzin),
  4. Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  5. Szkolenie uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).

  Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne

  ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin

  15.10.2013

  45/2013

  Kościerzyna

  1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda

  ul. Kupiecka 7, 83-400 Kościerzyna

  06.08.2012

  51/2012

  Kraków

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
  2. program 160-godzinnego szkolenia - opiekun dzienny,
  3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

  Europejskie Stowarzyszenie "Szansa"

  ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków

  20.07.2011

  28/2011

  Kraków

  1. 280 godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  2. 160 godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  3. 80 godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  4. 40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna,
  5. 40 godzinne szkolenie dla wolontariusza.

  KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c.

  ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków

  11.08.2011

  40/2011

  Kraków

  1. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Europejskie Stowarzyszenie "Szansa"

  ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków

  16.11.2011

  78/2011

  Kraków

  1. program szkolenia - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Fundacja Zdrowia Publicznego

  ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków

  30.07.2012

  49/2012

  Kraków

  1. "Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)".

  Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego

  os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków

  08.06.2012

  42/2012

  Krotoszyn

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" szkolenie uzupełniające,
  3. program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym",
  4. program szkolenia "Dzienny opiekun",
  5. program szkolenia "Dzienny opiekun" szkolenie uzupełniające.

  Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA"

  ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn

  23.05.2011

  7/2011

  Krotoszyn

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Centrum Kształcenia i Doskonalenia "ESKULAP"

  ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

  08.06.2011

  15/2011

  Lublin

  1. Program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

  ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin

  04.06.2012

  41/2012

  Lublin

  1. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
  2. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

  ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin

  29.10.2013

  48/2013

  Lubliniec

  1. szkolenie "Dla opiekuna w żłobkach, klubie dziecięcym" - w wymiarze 280 godzin,
  2. szkolenie "Dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 160 godzin,
  3. szkolenie "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 80 godzin,
  4. szkolenie "Dla wolontariuszy" - w wymiarze 40 godzin,
  5. szkolenie "Uzupełniające dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 40 godzin.

  "AWANS" Ośrodek Usług Oświatowych

  ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec.

  23.10.2013

  46/2013

  Łomża

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
  5. program szkolenia dla wolontariusza 40 godzin.

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

  ul. Polna 16, 18-400 Łomża

  28.09.2011

  66/2011

  Łódź

  1. program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
  4. program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

  Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.

  ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź

  31.05.2011

  12/2011

  Łódź

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.,
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godz.,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godz.,
  5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godz.

  OMEGA Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Ośrodek Szkoleniowy

  ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

  01.02.2012

  7/2012

  Łódź

  1. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
  2. program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin",
  3. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin".

  Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr

  ul. Jaracza 4, 42-200 Łódź

  02.03.2012

  17/2012

  Łódź

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Fundacja "UWOLNIENIE"

  ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź

  17.05.2012

  36/2012

  Mielec

  1. program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek"

  ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec

  11.08.2011

  41/2011

  Międzychód

  1. program  szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
  3. program szkolenia "Dzienny opiekuna",
  4. program szkolenia "Uzupełniające dla dziennego opiekuna",
  5. program szkolenia "Wolontariusza".

  Korporacja Oświatowa "DELTA"

  ul. Wjazdowa 8A/5, 64-400 Międzychód

  03.08.2012

  52/2012

  Nakło

  1. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
  2. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL

  ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło

  04.06.2012

  40/2012

  Nakło

  1. szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.,
  2. szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.,
  3. szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - 175 godz.,
  4. kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 310 godz.

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL

  ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią

  20.02.2013

  6/2013

  Nowy Sącz

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  ETB-Group

  ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

  20.06.2012

  43/2012

  Olsztyn

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" (280 godzin),
   program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
   program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
  2. program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin),
  3. program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" (40 godzin).

  Techpal Sp. z o.o.

  ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn

  16.02.2012

  10/2012

  Olsztyn

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
   program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
  3. program szkolenia dla wolontariuszy (40 godzin),
   program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).

  Cogito Edukacja S.C. Anna Kluchcińska, Tomasz Gieniul

  ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
   

  09.01.2012

  2/2012

  Olsztyn

  1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

  ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn

  18.10.2012

  69/2012

  Opole

  1. program szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Europejskie Centrum Edukacyjne Europaeisches Bildungszentrum Spółka z o.o.

  ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

  18.07.2011

  26/2011

  Opole

  1. program szkolenia "Opiekun/-ka w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające",
  2. program szkolenia "Wolontariusz/-ka w żłobku lub w klubie dziecięcym",
  3. program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a",
  4. program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a-szkolenie uzupełniające".

  Europejskie Centrum Edukacyjne Europäisches Bidungszentrum Sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

  14.09.2011

  56/2011

  Opole

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
  3. program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

  Uniwersytet Opolski

  Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole

  07.02.2013

  5/2013

  Opole

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
  3. program szkolenia dla wolontariuszy (40 godz.),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz.).

  Towarzystwo Oświatowo - Naukowe "INTER WIEDZA" Ośrodek Kształcenia Ustawicznego,

  ul. Damrota 10, 45-064 Opole.

  08.05.2013

  22/2013

  Piła

  1. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
  2. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.

  SPH Credo

  Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  11.08.2011

  43/2011

  Piła

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

  Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

  ul. Niepodległości 2, 64-900 Piła

  29.06.2012

  46/2012

  Piła

  1. program szkolenia - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie 280 godzinne.

  Studio Promocyjno-Handlowe

  Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  07.03.2012

  20/2012

  Płock

  1. 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

  Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR", spółka z o.o.

  Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

  21.06.2011

  19/2011

  Poznań

  1. program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
   program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
   program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Szkoleniowiec Sp. z o.o.

  Poznań, ul. Obornicka 229

  04.05.2011

  1/2011

  Poznań

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  EGD Consulting Sp. z o.o.

  ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań

  18.07.2011

  24/2011

  Poznań

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" (280 godzin),
  2. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
   program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym" (40 godzin),
  3. program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
   program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin).

  Fundacja Familijny Poznań

  ul. Staszica 15, 60-526 Poznań

  26.07.2011

  34/2011

  Poznań

  1. Program nauczania - szkolenie dla opiekuna dziecięcego (280 godzin),
  2. Program nauczania - szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  3. Program nauczania - szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziecięcego (80 godzin),
  4. Program nauczania - szkolenie 40 godzin dla wolontariusza (40 godzin).

  Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego

  ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

  08.12.2011

  84/2011

  Poznań

  1. program szkolenia "Dzienny opiekun",
  2. program szkolenia uzupełniającego "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

  EGD Consulting Sp. z o.o.

  ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań

  08.12.2011

  85/2011

  Poznań

  1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

   

  Ryszard Cebernik,

  ul. Dąbrowskiego 18/23, 60-839 Poznań.

  10.05.2013

  23/2013

  Poznań

  1. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Dziennego Opiekuna.

  IGD Consalting Sp. z o.o.

  ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań

  29.10.2013

  49/2013

  Pruszków

  1. program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca

  ul. Ludowa 36, 05-800 Pruszków

  06.08.2013

  31/2013

  Radom

  1. program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Sp. z o.o.

  ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom

  16.05.2011

  4/2011

  Rybnik

  1. Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
  2. Program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. Program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
   Program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  4. Program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

  SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada

  ul. Dabrówki 9, 44-210 Rybnik

  22.08.2011

  46/2011

  Rybnik

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

  Marzena Halejko-Frihi

  ul. Saint Vallier 2, 44-200 Rybnik

  26.09.2012

  64/2012

  Rzeszów

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES Sp z o.o.

  ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów.

  06.08.2013

  32/2013

  Sandomierz

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "EDUKACJA" Anna Baran,

  ul. Powiśle 59, 27-600 Sandomierz

  09.05.2013

  24/2013

  Siemianowice Śląskie

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  EDUKA CENTER

  ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie

  9.10.2013

  44/2013

  Skrzynka

  1. program szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym.

  EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal,

  Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.

  21.06.2013

  27/2013

  Sosnowiec

  1. Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Wyższa Szkoła Humanitas

  ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

  19.07.2011

  29/2011

  Stary Kisielin

  1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  3. Program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  4. Program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  5. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

  ESJ Jerzy Krzysica

  ul. Słoneczna 1, 66-002 Stary Kisielin

  17.10.2011

  71/2011

  Szczecin

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. program szkolenia dla wolontariusza.

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

  ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin

  13.03.2012

  25/2012

  Świdnica

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Global Service M&A EU College

  ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica

  22.11.2011

  81/2011

  Tarnów

  1. program szkolenia "Opiekun dzienny".

  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

  ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

  29.10.2012

  72/2012

  Tarnów

  1. program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

  06.08.2013

  34/2013

  Tarnów Opolski

  1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  3. Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  4. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
  5. Program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym 40 godzin.

  "Homo Creator" Centrum Rozwoju dr Anna Dzikomska-Kaczan

  ul. 22 Lipca 9, 46-050 Tarnów Opolski

  26.08.2011

  48/2011

  Toruń

  1. program nauczania - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program nauczania - kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program nauczania - kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
  4. program nauczania - kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
  5. program nauczania - kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Centrum Edukacji Dorosłych

  ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń

  27.10.2011

  73/2011

  Toruń

  1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
  2. Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
  3. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
  4. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.

  CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

  ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

  13.12.2011

  86/2011

  Turek

  1. program szkolenia "kurs dzienny opiekun".

  Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "TUREX-BIS"

  ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek

  10.09.2012

  59/2012

  Warszawa

  1. program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie podstawowe (160 godzin),
  2. program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie uzupełniające (40 godzin).

  SEKA S.A.,

  ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

  01.08.2011

  36/2011

  Warszawa

  1. Program szkolenia 280 - godzin dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. Program szkolenia 80 godzin - uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. Program szkolenia 160 godzin - dla dziennego opiekuna,
  4. Program szkolenia 40 godzin - uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  5. Program szkolenia 40 godzin dla wolontariusza.

  Akademia Komeńskiego przy Instytucie Komeńskiego

  ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa

  02.12.2011

  82/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
  3. program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  5. program szkolenia dla dziennego opiekuna (40 godzin).

  Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" Anna Wierzbicka

  ul. Wilcza 26 a/18, 00-544 Warszawa

  31.05.2011

  11/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  3. program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

  Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.

  ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

  06.06.2011

  13/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające - 80 godzin,
  3. program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające - 40 godzin.

  Pracownia Doskonalenia Zawodowego DES, Joanna Telus

  ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa

  21.06.2011

  20/2011

  Warszawa

  1. program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia uzupełniającego".

  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

  ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

  07.11.2011

  75/2011

  Warszawa

  1. program nauczania "Dzienny opiekun. Program szkolenia uzupełniającego".

  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

  ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

  07.11.2011

  76/2011

  Warszawa

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Warszawska Grupa Psychologiczna Monika Dreger

  ul. Czerska 18 lok. 130, 00 -732 Warszawa

  07.11.2011

  77/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

  ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

  23.09.2011

  59/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia "Dzienny opiekun".

  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

  ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

  17.10.2011

  70/2011

  Warszawa

  1. program szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, w wymiarze 280 godzin.

  Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne

  ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

  24.02.2012

  14/2012

  Warszawa

  1. program szkolenia dla dziennego opiekuna, w wymiarze 160 godzin.

  Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne

  ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

  24.02.2012

  15/2012

  Warszawa

  1. program szkolenia dla wolontariusza,
  2. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  4. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  SKK Sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  03.10.2012

  66/2012

  Warszawa

  1. program 280-godzinnego Szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego Szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego

  ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

  29.03.2012

  29/2012

  Warszawa

  1. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Centrum Kształcenia i Rozwoju

  Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

  13.04.2012

  32/2012

  Warszawa

  1. program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
  3. program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  JPB Doradztwo Personalne s.c.

  ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

  18.04.2012

  33/2012

  Warszawa

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  SKK Sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  13.08.2012

  55/2012

  Warszawa

  1. program szkolenia 280 godzin - kurs dla "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
  2. program szkolenia 80 godzin - kurs uzupełniający "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
  3. program szkolenia 160 godzin - kurs "Opiekun dzienny-niania domowa".

  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

  ul. Stanisława Ligonia 20, 01-496 Warszawa

  09.01.2012

  1/2012

  Warszawa

  1. Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Centrum Kształcenia i Rozwoju "Erudio"

  Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

  09.03.2012

  21/2012

  Warszawa

  1. program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program szkolenia uzupełniającego opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Na Zmianę Jakub Wiraszka

  ul. Hlonda 2b/152, 02-972 Warszawa

  03.01.2013

  1/2013

  Warszawa

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  "PRYMUS" spółka z o.o.

  ul. Lwowska 10 lok. 35, 00-660 Warszawa

   

  17.04.2013

  16/2013

  Wejherowo

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

  O.K. Ośrodek Kursów

  ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

  23.04.2013

  18/2013

  Wejherowo

  1. Program szkolenia dla dziennego opiekuna,
  2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  3. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  4. Program szkolenia dla wolontariusza.

  Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński,

  ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

  28.07.2013

  38/2013

  Wodzisław Śląski

  1. program szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
  3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.

  Niepubliczny Ośrodek Kursowy "NOTUS" Joanna Ździebło

  ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski

  26.07.2011

  31/2011

  Wodzisław Śląski

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców

  ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski

  04.04.2013

  12/2013

  Wrocław

  1. "OPIEKUN DZIECI" - program 280 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dzieci,
  2. program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy ubiegających się o pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
  4. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci,
  5. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci.

  "ASYSTENT" Centrum Edukacyjne

  ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław

  22.06.2011

  21/2011

  Wrocław

  1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

  Centrum Integracji Społecznej

  ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

  14.09.2011

  58/2011

  Wrocław

  1. program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  2. program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające (80 godzin),
  3. program szkolenia Dzienny opiekun (160 godzin),
  4. program szkolenia Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające (40 godzin),
  5. program szkolenia Wolontariusz (40 godzin).

  Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

  23.09.2011

  62/2011

  Wrocław

  1. program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
  2. program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające",
  3. program 160-godzinnego szkolenia pn. "Dzienny opiekun",
  4. program 40-godzinnego szkolenia pn.  "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające",
  5. program 40-godzinnego szkolenia pn. "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

  ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

  23.01.2013

  3/2013

  Wrocław

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
  3. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

  "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o.

  ul. Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław.

   

  17.04.2013

  13/2013

  Wysokie Mazowieckie

  1. program szkolenia "OPIEKUN DZIENNY".

  Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON"

  ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie

  04.12.2012

  74/2012

  Zaczernie

  1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin.

  Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "AGAPE"

  36-062 Zaczernie 732

  03.10.2011

  68/2011

  Zakopane

  1. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Ośrodek Szkolenia "FACH"

  ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane

  12.03.2012

  25/2012

  Zamość

  1. szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
  2. szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
  3. szkolenie dla wolontariuszy - 40 godzin,
  4. szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
  5. szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

  01.08.2011

  37/2011

  Złotów

  1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h),
  2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (szkolenie uzupełniające - 80 h),
  3. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 h),
  4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 h),
  5. program szkolenia dla dziennego opiekuna (szkolenie uzupełniające - 40 h).

  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów.

  22.05.2013

  25/2013

   

  * program szkolenia zatwierdzany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat.

   

  Podstawa prawna: art.48 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr45, poz.235, ze zm.).

   


  Poleć znajomemu