Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Termin przekazania środków

  W jakim terminie powiatowe centrum pomocy rodzinie ma przekazać środki organizatorowi, jeżeli turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną odbędzie się za kilka miesięcy (np. pod koniec roku) od dnia przedstawienia informacji o wyborze turnusu?

   

  Przekazanie dofinansowania organizatorowi następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora potwierdzającego możliwość uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej i ew. pobytu jej opiekuna na wybranym turnusie rehabilitacyjnym. Przekazanie tego dofinansowania nie może nastąpić jednak później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zachowanie pierwszego terminu dotyczy także sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna np. na początku roku wybrała turnus, który odbędzie się pod koniec danego roku. Zatem zachowanie tych warunków jest niezależne od terminu realizacji turnusu. Wprowadzenie tego przepisu, doprecyzowującego termin przekazywania dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, służyć ma zdyscyplinowaniu PCPR  do przesyłania tego dofinansowania przed turnusem, a nie jak było w latach ubiegłych – w trakcie turnusu lub po jego zakończeniu. Należy przy tym pamiętać, że organizatorzy ponoszą wcześniejsze koszty związane z organizacją turnusów. Jednocześnie wydaje się, że fakt wcześniejszego przekazania środków organizatorowi, który wykorzysta je na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, pozytywnie wpłynie na zdolności organizacyjne tych podmiotów i rzetelne zaplanowanie oraz realizację turnusów rehabilitacyjnych.


  Podstawa prawna:


  Poleć znajomemu