Komunikaty

« Powrót

Usługa ePodatki (MF)

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL.

W celu poprawnej interpretacji otrzymywanych statusów odpowiedzi z MF został przygotowany dla Państwa sposób postępowania:


·    0 – zidentyfikowano osoby i udostępniono dane,

·    1 – nie znaleziono osób
Zweryfikuj w rejestrze PESEL i sprawdź, czy dane (nr PESEL, Imię pierwsze, Nazwisko) są zgodne - jeśli są zgodne, to należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

·    2 – niezgodność sposobu rozliczenia (wspólne/indywidualne)
Komunikat wystąpi, jeśli zapytanie jest na podatnika a zeznanie złożono wspólnie z małżonkiem bądź, jeśli zapytanie jest jednocześnie na podatnika i małżonka a podatnicy rozliczyli się osobno,

·    3 – brak deklaracji podatkowych za podany okres
Podatnik nie złożył zeznania PIT,

·    4 – znaleziono niezatwierdzoną deklarację, dane nie mogą być zwrócone
Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

·    5 – została wydana decyzja wymiarowa, dane nie mogą być zwrócone
Nie można wydzielić kwoty dochodu - należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

·    6 – podany w zapytaniu rok nie jest obsługiwany przez usługę
Usługa udostępnia dane za lata: 2013 i 2014. Za rok 2015 r. dane będą dostępne od sierpnia 2016 r.,

·    7 – wskazany w pytaniu podatnik złożył więcej deklaracji tego samego typu w jednym okresie
Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji,

·    8 – limit dochodu został przekroczony, wyślij zapytanie specjalne by uzyskać informacje
Dane można uzyskać poprzez wykonanie zapytania specjalnego."

 


Poleć znajomemu