Komunikaty

« Powrót

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2012-07-17

W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i wynikającego z ww. przepisów obowiązku sprawozdawczego ciążącego na jednostkach samorządu terytorialnego informuję, że do 18 lipca 2012 r. w Statystycznej Aplikacji Centralnej opublikowane zostaną sprawozdania jednorazowe z ww. zakresu dla poziomu gmin, powiatów i województw.

Krzyżanowski Kamil


 


Poleć znajomemu